Integrácia komunikáce | C-PRESS Košice

Integrácia komunikáce

Zákazníci už často krát nepotrebujú osobný kontakt s predajcom. Najmä ak si dokážu informácie a odpovede na svoje otázky nájsť sami na internete. Kľúčové je prilákať záujemcov a pretvoriť ich na zákazníkov, kupujúcich váš produkt alebo službu. Tento proces sa skladá z viacero častí, preto je dôležité pracovať na internetovom marketingu, ako celku. 

Reklama nestačí iba na internete. 

Predovšetkým si musíte uvedomiť, aká je vaša cieľová skupina. Sú to najmä ľudia stredného a staršieho veku? Tak presne tieto generácie internet príliš nepoužívajú a akákoľvek inzercia na ňom vyznie do prázdna. U ľudí nad tridsať rokov nebol internet od malička bežnou súčasťou ich života, takže jeho používanie v súčasnosti je individuálne.
Celkovo dnes milióny ľudí na Slovensku stále nepoužívajú internet každý deň, nemalé percento z nich v podstate vôbec. Práve na nich je potrebné zacieliť pomocou vonkajšej reklamy, či už formou letákov, plagátov tabúľ. Aj pri cielení na mladších jedincov majú tieto spôsoby propagácie zmysel, lebo pozornosť človeka na webe je veľmi krátka a málokto si pozerá všetky reklamy, ktoré sa mu zobrazujú. Množstvo ľudí dnes navyše používa aj AdBlock, takže vaše bannery neuvidia. Ak si však niekde všimnú billboard, budú mu venovať omnoho viac pozornosti než zvyčajne. A teda o dosť pravdepodobnejšie si vašu značku zapamätajú.

Základné marketingové pravidlo často hovorí o tzv. svätej trojici. Podľa neho sa ľuďom skutočne dostane nejaký produkt pod kožu vo chvíli, keď ho zaznamenajú tri krát. Vaša propagačná plocha však množstvo chodcov zaujme každý deň, keďže budú chodiť okolo nej do práce alebo do školy. Tým budú vašej reklame neustále vystavení, takže si značku určite zapamätajú.

Vonkajšia reklama dokáže pôsobiť 24 hodín denne 7 dní v týždni. Nie je možné zbaviť sa jej krížikom, takže ju človek príjme a nechá sa skôr ovplyvniť. Len sa potom opýtajte svojich zákazníkov, koľko z nich chodilo denne okolo vášho citylightu tak dlho, až sa rozhodli vaše služby alebo produkty vyskúšať. Pravdepodobne budete prekvapení, o aké veľké percento ľudí pôjde.

A čo ak pôsobíte iba on-line svete?

V takom prípade, aj keď sa to na prvý pohľad možno nezdá, rozhodne vonkajšiu reklamu vyskúšajte. Dostanete totiž svoju ponuku ku skupine ľudí, ku ktorej inak nemáte šancu preniknúť. Človek uvidí váš billboard, zaujme ho, a následne si vyhľadá viac informácií na internete. Tým sa vašimi zákazníkmi stanú aj tí, ktorí inak sotva otvoria prehliadač, takže by ste ich on-line kampaňou neoslovili. Vaša zákaznícka základňa sa rozšíri o množstvo ďalších členov.

creative-marketing-solutions-836x321.jpg

Zložky integrovanej marketingovej komunikáce

- ovplyvňovanie obrazu firmy, správanie nakupujúceho, analýza možnej podpory
- riadenie reklamných aktivít, dizajn reklamy
- nástroje na podporu predaja a riadenie vzťahov so zákazníkom
- integračné nástroje, hodnotenie a integrovanie marketingového programu.

Marketing sa vyvinul k väčšej prepojenosti, ktoré do neho vniesol internet. Dnes je vnímaný ako dialóg medzi ľuďmi tvoriacimi marketing a zákazníkmi. Integrácia všetkých promočných nástrojov, spolu s ďalšími komponentmi marketingového mixu, je cestou ako získať výhody nad konkurenciou.

Východzím bodom procesu je marketingový mix zahŕňajúci rozličné typy marketingu, reklamy a predajných aktivít. Bez komplexného plánu nedôjde k integrácii či harmónii medzi klientom a zákazníkmi. Cieľom je vytvoriť a udržiavať aj komunikačné kanály so zamestnancami a zákazníkmi.

Online marketingové kanály pozostávajú z akýchkoľvek e-marketingových kampaní či programov. Či už ide o optimalizáciu služieb internetových vyhľadávačov (SEO), programy platenia za skutočnú návštevu prezentácie (pay-per-click), partnerské programy, email, bannery, blogy, mikroblogy, RSS, záznamové zvukové a obrazové prenosy (podcast), živé internetové rádio a internetovú TV.

Offline marketingové kanály sú tradičné tlačové médiá (noviny, časopisy), vzťahy s verejnosťou, vzťahy s odvetvím, billboardy, tradičné rádia a televízia. Spoločnosť svoj integrovaný marketingový komunikačný program vytvára za použitia všetkých prvkov marketingového mixu.

Pre dosiahnutie úspechu je plánovanie integrovanej marketingovej komunikácie nevyhnutnosťou.

Laminovanie Daľší produkt Predošlí produkt Online reklama