Grafické práce | C-PRESS Košice

Grafické práce

K bežným grafickým prácam a príprave podkladov pre tlač nám zašlite podklady. My ich spracujeme a pripravíme na použitie pri tlači, alebo na internete a zasleme na posúdenie. Ponúkame aj vytvorenie corporate identity (vizuálny prejav firmy), ktorá zahŕňa: návrh loga, dizajn manuál, vizitky, hlavičkový papier, foldre, katalógy a brožúry, interiérový dizajn firmy až po olep automobilov a reklamných plôch.

 

Pečiatky Daľší produkt Predošlí produkt Naše výrobky