Integrácia komunikáce | C-PRESS Košice

Integrácia komunikáce

Pri online marketingu, sa zameriavame na prilákanie záujmových zákazníkov. Zákazníci už často krát nepotrebujú osobný kontakt s predajcom. Najmä ak si dokážu informácie a odpovede na svoje otázky nájsť sami na internete. Kľúčové je prilákať ideálnych záujemcov a pretvoriť ich na zákazníkov, kupujúcich váš produkt alebo službu. Tento proces sa skladá z viacero častí, preto je dôležité pracovať na internetovom marketingu, ako celku. 

creative-marketing-solutions-836x321.jpg

Zložky integrovanej marketingovej komunikáce

- ovplyvňovanie obrazu firmy, správanie nakupujúceho, analýza možnej podpory
- riadenie reklamných aktivít, dizajn reklamy
- nástroje na podporu predaja a riadenie vzťahov so zákazníkom
- integračné nástroje, hodnotenie a integrovanie marketingového programu.

Marketing sa vyvinul k väčšej prepojenosti, ktoré do neho vniesol internet. Dnes je vnímaný ako dialóg medzi ľuďmi tvoriacimi marketing a zákazníkmi. Integrácia všetkých promočných nástrojov, spolu s ďalšími komponentmi marketingového mixu, je cestou ako získať výhody nad konkurenciou.

Východzím bodom procesu je marketingový mix zahŕňajúci rozličné typy marketingu, reklamy a predajných aktivít. Bez komplexného plánu nedôjde k integrácii či harmónii medzi klientom a zákazníkmi. Cieľom je vytvoriť a udržiavať aj komunikačné kanály so zamestnancami a zákazníkmi.

Online marketingové kanály pozostávajú z akýchkoľvek e-marketingových kampaní či programov. Či už ide o optimalizáciu služieb internetových vyhľadávačov (SEO), programy platenia za skutočnú návštevu prezentácie (pay-per-click), partnerské programy, email, bannery, blogy, mikroblogy, RSS, záznamové zvukové a obrazové prenosy (podcast), živé internetové rádio a internetovú TV.

Offline marketingové kanály sú tradičné tlačové médiá (noviny, časopisy), vzťahy s verejnosťou, vzťahy s odvetvím, billboardy, tradičné rádia a televízia. Spoločnosť svoj integrovaný marketingový komunikačný program vytvára za použitia všetkých prvkov marketingového mixu.

Pre dosiahnutie úspechu je plánovanie integrovanej marketingovej komunikácie nevyhnutnosťou.

Laminovanie Daľší produkt Predošlí produkt Online reklama